Het zou fijn zijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen. Wanneer u merkt dat u wat meer zorg en hulp nodig heeft, of u komt vanuit het ziekenhuis/verpleeghuis, kunt u in aanmerking komen voor thuiszorg. TopZorg Geldrop kan dan een uitkomst bieden.

Zorg op maat van TopZorg:

TopZorg werkt met medewerkers die samen met u te bepalen hoe de zorg het best past in uw huidige leven. We werken met kleine, zelfstandige teams, deze teams blijven klein en zullen zo min mogelijk van medewerkers veranderen. Binnen de teams werken we met zorgmedewerkers en verpleegkundigen. De zorg wordt door een gekwalificeerde wijkverpleegkundige in samenspraak met u ingeschat. Mocht er onverwachts extra hulp nodig zijn, is altijd bespreekbaar welke mogelijkheden er zijn.

Deze (nieuwe) afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. Dit zorgplan staat digitaal, en wordt in samenspraak met u opgesteld en goedgekeurd.
In de nabije toekomst is het de bedoeling dat u een eigen code krijgt om zelf uw zorgdossier en de afspraken te kunnen bekijken en hierop te reageren, deze code kunt u ook delen met uw mantelzorgers. In dit systeem kan u ook uw eigen afspraken plaatsen.

Wat biedt TopZorg Geldrop

Wij bieden verschillende vormen van zorg. Deze zorg wordt samen met u op maat afgestemd en kan bestaan uit:

  • Gespecialiseerde verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Terminale zorg

Ook in complexe situaties biedt TopZorg Geldrop in samenspraak met bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten of diëtisten en specialisten de juiste zorg. Hiermee proberen wij met alle disciplines te proberen dat u zo lang mogelijk in staat bent zelfstandig te blijven wonen.

Wij leveren geen zorg vanuit de Wzd.

Deze diverse vormen van zorg en dienstverlening krijgt u van TopZorg Geldrop op basis van een vergoeding door de zorgverzekeraar, uw gemeente of WLZ. Er is ook een mogelijkheid voor particuliere zorg. Wilt u hier meer informatie over, kunt u bellen met telefoonnummer 06-27 127 531  of uw vragen te mailen naar info@topzorggeldrop.nl